Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Velkommen til Klippen!

Mandag 26.02 kl 11.00 Bønnemøte

Onsdag 28.02 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 03.03 kl 19.00 Møte, forkynnelse/ sang. kaffe etter møtet.

Mandag 04.03 kl 17.30 Mandagsklubb 6-12 år

Mandag 04.03 kl 19.00 Bønnemøte

Onsdag 06.03 kl 11.00 Bønnemøte

Onsdag 08.03 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 10.03 kl 19.00 Møte, Sigurd Inge Strømsholm taler

Mandag 11.03 kl 11.00 Bønnemøte

Onsdag 13.03 kl 19.00 Menighetens årsmøte

Lørdag 16.03 kl 11.00 Formiddagstreff. Besøk av Kari Ristesund

Søndag 17.03 kl 11.00 Formiddagsmøte, Kari Ristesund taler

Fredag 22.03 kl 19.00 Møte. Jostein Udal taler

Lørdag 23.03 Huset utleid, ikke møte.

Søndag 24.03 kl 11.00 Formiddagsmøte. Jostein Udal taler.

 

Lørdag 27.04 Huset utleid.

Lørdag 04.05 Huset utleid.

Du er velkommen!

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Vil du gi klær mm til Ukrainahjelpen; 

Innsamling siste torsdag i måneden med gratis kaffe/vafler. Evt. sett sekkene utenfor døra og send sms til 90915318, eller kontakt noen i menigheten så henter vi dem inn.

Du kan betale ca 50 kroner pr. sekk dersom du vil til frakten.

 

 

Det kan være fint å bruke tiden til å fordype seg i Guds Ord og søke Herren i bønn. 

Kol. 1, 9b-14: 
Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

 

       Adresse: Riksfjordvegen 258.

Loading...

155178

Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss. Gratis å være med!

-

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps : 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310

Sangboken Evangelietoner på nett:

KLIKK HER