Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Velkommen til Klippen!

 
Mandag 30.01 kl 11.00 Bønnemøte
Onsdag 01.02 kl 19.00 Bønnemøte
Fredag 03.02 kl 19.00 Sangkafè på Betania. Besøk av Tor Rødseth.
Lørdag 04.02 kl 11.00 Formiddagstreff på Klippen, Tor Rødseth deltar. Andakt, forteljing, dagens trekning, bevertning og tid for ein prat.
Søndag 05.02 kl 11.00 Sang og musikkmøte med Tor Rødseth
Lørdag 18.02 kl 19.00 Sangkafè
 
Søndag 19.02 kl 19.00 Sang og musikkmøte med Sara og David Åström
Lørdag 04.03 kl 11.00 Formiddagstreff
 
Lørdag 25.03 kl 11.00 Formiddagstreff, Jostein Udal deltar.
Skjærtorsdag 06.04. kl 12.00? Sangkafè på Ona. Kari Ristesund deltar.
Lørdag 29.04 kl 11.00 Formiddagstreff
Lørdag 13.05 kl 19.00 Sangkafè
Lørdag 03.06 kl 11.00 Formiddagstreff
 
Du er velkommen*!

 

24-26.03 Møter med Jostein Udal

 

5-17 .09 Møter med Ulf Magne Løvdal

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Vil du gi klær mm til Ukrainahjelpen; 

Innsamling siste torsdag i måneden med loppemarked og salg av kaffe/vafler. Evt. sett sekkene utenfor døra og send sms til 90915318, eller kontakt noen i menigheten så henter vi dem inn.

 

 

Det kan være fint å bruke tiden til å fordype seg i Guds Ord og søke Herren i bønn. 

Kol. 1, 9b-14: 
Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

 

       Adresse: Riksfjordvegen 258.

Loading...

134833

Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss. Gratis å være med!

-

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps : 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310

Sangboken Evangelietoner på nett:

KLIKK HER