Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Utleie priser og regler

Placeholder Image

UTLEIE KLIPPEN

Priser – dagleie- fra 10.10.2012 -  bankkonto 4065.30.02310

HELE HUSET                  kr. 3 000,-

HUSET U/MØTESAL   kr. 2 500,-

FORENINGER, SMÅ MØTER I KAFEEN KR 500,- (Engangskopper)

HVIS DET IKKE ER VASKET OG RENGJORT BLIR DET TILLAGT KR 1000,- FOR DETTE.

(Medlemmer av Klippen betaler kr 1000,- for hele huset) 

 Ordensregler

1.  Leietaker er ansvarlig for all tilrigging av bord, stoler etc. Etter bruk skal alt settes på plass igjen.

2.  Rengjøring: Dekketøy og kjøkkenutstyr skal være rengjort etter bruk. All søppel legges i søppeldunker. Etter bruk skal bord og stoler rengjøres, samt kjøkkenbenker. Gulvet skal vaskes etter bruk. 

3.  Leietaker har ansvar for all skade som blir utført på huset. Ved eventuell skade vil kostnadene med utbedring av disse bli lagt til avtalt leie.

4.  Leietaker disponerer lokalet til kl. 06.00 dagen etter. Ved utleie kan tilrigging skje dagen før om dette er avtalt på forhånd.

5.  All servering og bruk av alkohol og røyking er selvfølgelig ikke tillatt i lokalet.

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps nummer:

78439

 

Eller bruk Spring-appen til Sparebanken Møre

 

 

Evt bankkonto nr 4065.30.02310