Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Onsdag 11.10 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 15.10 kl. 19.00 Levi Løvik taler. Lovsangsteamet deltar.   

Onsdag 18.10 kl 19.00 Fellesmøte på Betania. Eivind Flå er taler. Sang av Janne Løvik. (Bønnemøte på Klippen kl 18-18.45)

Søndag 22.10 kl 19.00 Tore Kransberg taler. Han er kjent som tolk i tv Visjon Norge.  Heidi Kransberg og David Karlsen deltar med sang og musikk.

Onsdag 25.10 kl 19.00 Bønnemøte

Lørdag 28.10 kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt v/Kari Ristesund, dagens trekning, forteljing, bevertning og tid for ein prat.

Søndag 29.10 kl 19.00 Kari Ristesund taler

Torsdag 02.11 kl 19.00 Israel-møte v/Arvid Bentzen

Lørdag  04.11 huset utleid

Søndag 05.11 kl 11.00 Indiamøte med Kåre Gåsland. 

Søndag 12.11 kl 19.00 Nils Lykkeslet Sæther taler, Brødsbrytelse.

Lørdag 18.11 Huset utleid.

Søndag 19.11

Søndag 26.11

Lørdag 02.12 kl 17.00 Klippen har andakt på Aukraheimen

Søndag 03.12

Søndag 10.12

Søndag 25.12 2. juledag høgtidsmøte

Loading...

48159

Tilskudd til Mandagsklubben fra Sparebanken Møre

Brevet fra Sparebank Møre:

Viser til søknad om TEFT-midler haust 2017.

Vi ynskjer å verdsetje gode idéar og prosjekt som er med på å gjere lokalmiljøet vårt til ein attraktiv stad å bu og leve. Dette synes vi Pinsemenigheten Klippen Aukra, Mandagsklubben bidrar til.

Sparebanken Møre har difor gleda av å tildele prosjektet Utstyr til bålpanne for barneklubb med speideraktiviteter kr 3000,-

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps nummer:

78439

 

Eller bruk Spring-appen til Sparebanken Møre

 

 

Evt bankkonto nr 4065.30.02310