Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Vi har ukentlige møter og bønnemøter. Bønnekveld siste torsdag hver måned. Det er forkynnelse av menighetens egne forkynnere, samt jevnlig besøk av forkynnere og bibellærere. Lovsanggruppa og andre deltar med sang og musikk i møtene. Vi har forbønn i møtene og bønn for syke. 

Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger!

------------------------------------------------------

 

Vi avlyser offentlige møter inntil videre pga pålegg fra Helsedirektoratet ang. Korona viruset.
Det er besluttet forbud mot og stenging av bla.a. kulturarrangementer fra og med 12.03.2020.
 
Det kan være fint å fordype seg i Guds Ord, lese bibelen og søke Herren i bønn.
Kol. 1, 9b-14:
Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

 

? Lørdag 18.04 kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt, sang/musikk, bevertning

Mandag 20.04 kl 17.30 Mandagsklubb 6-12 år

Fredag 27.04 kl 20-23 Nattkafè

Fredag 24.04 kl 20-23 Nattkafè.

Lørdag 25. april huset utleid til selskap, pynter kvelden før

Lørdag 2. mai huset utleid til selskap, pynter kvelden før

Mandag 04.05 kl 17.30 Mandagsklubb 6-12 år

Fredag 08.05 kl 20-23 Nattkafè.

8 - 10 mai: Besøk av Ulf Magne Løvdahl

17. Mai kl 18.00. 17. Mai fest på Klippen sammen med bedehusa

Mandag 18.05 kl 17.30 Mandagsklubb 6-12 år

Fredag 29.05 kl 19.00 Møte, Jostein Udal taler

Lørdag 23.05 huset utleid?

Pinsedag 31. mai kl 11.00 Høgtidsmøte, Jostein Udal taler

Fredag 05.06 kl 20-23 Nattkafè.

Lørdag 06.06 Huset utleid.

Søndag 07.06 kl 19.00 Sangkafè. Mykje sang og musikk, bevertning.

Lørdag 13.06 kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt, sang/musikk, bevertning.

Uke 44 28 oktober til 1. november Møteveke med Nils Petter Karlsen. Møter onsdag til søndag.

Utflukt med Mandagsklubben 13-14 juni.

 

Fredag; Kveldsmøte, tema: Hva Gud ikke kanLørdag; Israelseminar, med en kaffepause i midten Søndag; Formiddagsmøte Finnes det objektive bevis for at Gud er til å stole på.

 

 

 

Loading...

82415

Velkommen til å være med på Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat hver gang. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss.

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps :

Kollekt / betaling: 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310

Sangboken Evangelietoner på nett: