Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra 

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Vi har ukentlige møter og bønnemøter. Bønnekveld siste torsdag hver måned. Det er forkynnelse av menighetens egne forkynnere, samt jevnlig besøk av forkynnere og bibellærere. Lovsanggruppa og andre deltar med sang og musikk i møtene. Vi har forbønn i møtene og bønn for syke. 

Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger!

------------------------------------------------------

Vi sørger for for at smittevernreglene blir fulgt. Vi må holde minst 1 meters avstand og maksimalt 50 personer kan komme +stab/møteleder, taler mm. Døra til møtesalen skal være åpen så vi slipper å ta i dørhåndtak. Vi setter stolene på avstand. 

Mandag kl 11.00 Bønnemøte

Onsdag kl 19.00 Bønnemøte

Torsdag 25.06 kl 18.00 til 20.00 Klesinnsamling på Klippen. Rydd i skuffer og skap og kom med sekker. Kaffe.

Søndag 28.06 kl 19.00 Sigurd Inge Strømsholm taler

Søndag 05.07 kl 19.00 Delemøte. sommersamling. Du kan dele ord og toner.

Søndag 12.07 kl 19.00 Delemøte, sommersamling

Søndag 19.07 kl 19.00 Delemøte

Søndag 26.07 kl 

Søndag 02.08 kl

Søndag 09.08 kl

Søndag 16.08 kl

Søndag 23.08 kl

Søndag 30.08 kl

 

(Lørdag 29.08 Huset utleid)

Uke 44, 28 oktober til 1. november Møteveke med Nils Petter Karlsen. Møter onsdag til søndag.

 

 

 

* Ved brødsbrytelse i menigheten tar vi spesielle hensyn til smittefare. 

Det kan være fint å bruke tiden til å fordype seg i Guds Ord og søke Herren i bønn. 

Kol. 1, 9b-14: 
Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

 

 

Loading...

86936

Velkommen til å være med på Mandagsklubben

Hver 14 dag for deg mellom 6-12 år. Aktiviteter ute og inne. Mat hver gang. Foreldre og søsken  er velkommen til å være sammen med oss.

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps :

Kollekt / betaling: 78439

Mandagsklubben:        522818

Nattkafè: 557850

Bankkonto Klippen: 4065.30.02310

Sangboken Evangelietoner på nett: