Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

 

Søndag 17.12 kl 19.00 Førjulsmøte

Onsdag 13.12 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 25.12 kl 11.00   2. juledag høgtidsmøte

Fredag 29.12 kl 18.00 Klippens julefest. 

 

23-25 mars 2018, Møter med Jostein Udal

Loading...

49634

Tilskudd til Mandagsklubben fra Sparebanken Møre

Brevet fra Sparebank Møre:

Viser til søknad om TEFT-midler haust 2017.

Vi ynskjer å verdsetje gode idéar og prosjekt som er med på å gjere lokalmiljøet vårt til ein attraktiv stad å bu og leve. Dette synes vi Pinsemenigheten Klippen Aukra, Mandagsklubben bidrar til.

Sparebanken Møre har difor gleda av å tildele prosjektet Utstyr til bålpanne for barneklubb med speideraktiviteter kr 3000,-

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps nummer:

78439

 

Eller bruk Spring-appen til Sparebanken Møre

 

 

Evt bankkonto nr 4065.30.02310