Menu

Pinsemenigheten Klippen Aukra

Møteoversikt - velkommen til våre møter! Adresse: Riksfjordvegen 258.

Vi har møter hver søndag og bønnemøter på onsdager. Det er forkynnelse av menighetens egne forkynnere, samt jevnlig besøk av forkynnere og bibellærere. Lovsanggruppa deltar på møtene i tillegg til flere andre musikere i menigheten. Vi har forbønn i møtene og bønn for syke. 

Alle er hjertelig velkommen til våre samlinger!

------------------------------------------------------

-Søndag 14.10  -Ikke møte-

Onsdag 17.10 kl 19.00 Bønnemøte

 

LOPPEMARKED PÅ KLIPPEN. 

Fredag 19.10 kl 17.00 til 20.00 og Lørdag 20.10 kl 10.00 -17.00

Salg av kaffi og vafler.

 

 

Søndag 21.10 kl 19.00 Sangkafè,  besøk av Radio PS v/ Arnstein Sivertsen. 

Mandag 22.10 kl 17.30 Mandagsklubb

Onsdag 24.10 kl 19.00 Bønnemøte

Torsdag 25.10 kl 19.00 MAF møte. Sang av Sangartist og låtskriver Synnøve Aanensen. (MAF driver frivillig lege og skyssflyging i øde områder i Afrika)

Torsdag 25.10 kl 18-20 Klesinnsamling i kafeen (også under møtet)

Fredag 02.11 kl 19.00 Møte, Jostein Udal taler

Lørdag 03,11 kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt v. Jostein Udal. Bevertning

Søndag 04.11 kl 11.00 Møte, Jostein Udal taler

Fredag 23.11 ?

Lørdag 01.12 kl 11.00 Formiddagstreff. Sang og musikk av Wenche og Frank Lindløkken. Program, bevertning.

Søndag 02.12 kl 11.00 Møte. Forkynnelse, sang og musikk av Wenche og Frank Lindløkken

Søndag 16.12 kl 19.00 Vi synger julen inn. 

Jostein Udal har møter 11-13 januar.

 

 

Oppstart Tentro-undervisning september 2018.

Frimenighetenes konfirmasjonsopplæring. 

 

 

 

 

 

Loading...

58214

Tilskudd til Mandagsklubben fra Sparebanken Møre

Brevet fra Sparebank Møre:

Viser til søknad om TEFT-midler haust 2017.

Vi ynskjer å verdsetje gode idéar og prosjekt som er med på å gjere lokalmiljøet vårt til ein attraktiv stad å bu og leve. Dette synes vi Pinsemenigheten Klippen Aukra, Mandagsklubben bidrar til.

Sparebanken Møre har difor gleda av å tildele prosjektet Utstyr til bålpanne for barneklubb med speideraktiviteter kr 3000,-

Vil du gi en gave til Klippen?

Vipps nummer:

78439

 

Eller bruk Spring-appen til Sparebanken Møre

 

 

Evt bankkonto nr 4065.30.02310